Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Pamela van der WaL

stemacteren / voice-over

Leveringsvoorwaarden

Tenzij anders dan overeengekomen is het publiceren van de door Pamela van der Wal ingesproken teksten pas na betaling toegestaan.

Na opname krijgt de opdrachtgever een factuur. Het bedrag moet binnen twee weken op de opgegeven rekening staan.

Indien de opdrachtgever zich daar niet aan houdt heeft Pamela van der Wal - Stemacteren het recht de incassokosten plus het wettelijk bepaalde kredietpercentage aan hem/haar door te berekenen en de ingesproken tekst van de zender te laten verwijderen. Eveneens op kosten van de opdrachtgever.

Tegen betaling van de overeengekomen tarieven heeft de opdrachtgever het recht de ingesproken teksten, in geval van een broadcast project, een jaar te gebruiken. Daarna moet hij of zij contact met Pamela van der Wal - Stemacteren opnemen om afspraken te maken over verder gebruik.

De opdrachtgever dient vooraf aan te geven voor welke zender de tekst gebruikt gaat worden en duidelijk te maken of het om een lokale, regionale of landelijke zender gaat. Een lokale zender is een zender die in hooguit 2 gemeenten officieel te ontvangen is. Een regionale spot is alles wat daar buiten valt en binnen een provincie te ontvangen is. Landelijk is als het gaat om twee of meer provincies. Een opdracht voor internet is ook landelijk.

Opdrachtgevers dienen een factuuradres op te geven, maar dit mag geen postbusnummer zijn.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

De opdrachtgever dient de tekst compleet en foutloos aan te leveren. Uiteraard is het mogelijk een tekst door Pamela van der Wal - Stemacteren te laten aanpassen. Hiervoor wordt vantevoren een tarief afgeproken. Spreekfouten worden altijd kosteloos verbeterd. Kleine aanvullende teksten of wijzigingen met betrekking tot dezelfde opdracht worden tegen een meerprijs ingesproken. Deze veranderingen dienen binnen één week na oplevering van de originele audio files bij Pamela van der Wal bekend te zijn. Daarna wordt wijzigingen en aanvullingen als een nieuwe opdracht gezien en als zodanig berekend.

General Terms and conditions

Publishing of any audio recording or translation by Pamerla van der Wal - Stemacteren is only allowed after full payment, unless otherwise specified in the agreement.

After recording, the client receives an invoice, which is payable within two weeks of the invoice date in a specified account.

When the client does not meet the terms of payment, the collection costs plus the statutory rate of credit will be passed on to him/her. In which case Pamela van der Wal - Stemacteren also reserves the right to order the removal of the recordings from any media channel used, also at the expense of the client.

Upon payment of the agreed fee the client is entitled to use the material for one year (in case of a broadcast project). After which he or she should contact Pamela van der Wal - Stemacteren to make arrangements for further use.

The client must indicate in advance whether it is a local, regional or national channel for which the recording will be used. A local station is a transmitter to be received in at most 2 municipalities. A regional spot has a broadcast range of more than 2 municipalities, but stays within one province. Nationally means two or more provinces. An order for the Internet is also considered to be a national platform.

Clients submit a bill-to address, but this should not be a PO Box number.

All prices exclude 21% VAT. (where applicable)

Texts should be submitted complete and error-free. If in doubt Pamela van der Wal - Stemacteren will advise the client and make consented adjustments.

Rates are agreed upon in advance. Any mispronunciations are corrected free of charge. Small changes or additions to the original text will be charged at a modest additional fee. The amendments need to be known by Pamela van der Wal-Stemacteren within one week following the delivery of the original audio files. After this period changes will be handled as a new job and charged as such.

AVG. De nieuwe privacy wetgeving.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijg je meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen bij de verwerking van je persoonlijke gegevens.

Je privacy-rechten worden versterkt en uitgebreid.

Wanneer je bij mij in de studio komt of contact zoekt via telefoon/email/website vraag ik je naar je persoonlijke gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Zonder aarzelen geef je dit soort gegevens, je gaat er immers vanuit dat ik voorzichtig met je gegevens om ga.

En dat doe ik ook!

Een korte uitleg:

HOE GA IK OM MET JE GEGEVENS?

1.) Van wie verwerk ik persoonsgegevens?

  • Klanten
  • Mensen die, via social media kanalen en mijn website, interesse tonen in mijn diensten

2.) Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens door mij gebruikt?

  • Je naam - om je afspraak te noteren in onze agenda.
  • Je adres - om facturen te versturen.
  • Je telefoonnummer - om een afspraak met je te maken, te verzetten of te annuleren.
  • Je e-mailadres - om je mijn facturen en nieuwsbrief te sturen, wanneer je jezelf hiervoor aangemeld hebt.Via de nieuwsbrief houd ik je op de hoogte van allerlei nieuwtjes omtrent mijn studiowerk.Als je geen interesse meer hebt in mijn nieuwsbrief kun je jezelf hiervoor afmelden.

3.) Communicatie via social media.

Ik ben actief op verschillende platforms op social media, zoals Facebook, Instagram, Youtube en LinkedIn. Wanneer je contact opneemt via social media, voor bijvoorbeeld het maken, wijzigen of annuleren van een afspraak, of voor het bestellen van een dienst, dan vraag ik je in een privé bericht naar jouw persoonsgegevens. Zo kan ik controleren of ik met de juiste persoon in gesprek ben. Als je deelneemt aan actie(s) op social media, dan verwerk ik jouw gegevens om de actie(s) uit te kunnen voeren en je te informeren over de uitslag van de actie. Je gegevens worden bewaard zolang nodig is om de actie(s) uit te kunnen voeren. Als ik jouw gegevens willen gebruiken bij de bekendmaking van de uitslag, dan vraag ik daar vooraf toestemming voor.

4.) Verstrekking van jouw gegevens aan derden.

Ik schakel bij de uitvoering van sommige van mijn diensten een bedrijfsactiviteit van derden in. Met deze bedrijven heb ik een verwerkersovereenkomst. Wat is een verwerkersovereenkomst? Wanneer een bedrijf/organisatie verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt, moet er over de verwerking van deze gegevens afspraken worden gemaakt volgens het AVG. Deze afspraken kunnen “schriftelijk” worden gemaakt.

Dat kan ook “elektronisch” zijn, per e-mail bijvoorbeeld. Deze overeenkomst draagt bij aan jouw privacy. Ik verstrek, buiten deze bedrijven, geen persoonlijke gegevens aan derden.

5.) Inzage in persoonlijke gegevens.

Je hebt altijd recht op inzage van je persoonsgegevens. Wil je weten hoe -en welke gegevens van jou bij mij geregistreerd staan, vraag me er gerust naar. Je kunt/mag, ten alle tijden, wijzigingen aanbrengen.

Het klinkt allemaal wat overdreven, misschien, maar ik ben blij met deze veranderingen.

Ik, als kleine ondernemer, ga al jaren correct om met jouw persoonlijke gegevens, maar er zijn situaties genoeg bekend waarbij dat anders is.